My Poison Lover 2022 เกล็ดน้ำค้างในดวงใจ ซับไทย Ep.1-23

20 มีนาคม 2565

My Poison Lover 2022 เกล็ดน้ำค้างในดวงใจ ซับไทย

Native Title: 霜落又识君
Also Known As: 霜落又識君 , 丹醫王妃很彪悍 , 丹医王妃很彪悍
My Poison Lover (2022) เกล็ดน้ำค้างในดวงใจ ซับไทย
เรื่องย่อ สาวน้อยที่ทำงานจิปาถะอยู่ในกองถ่ายบังเอิญทะลุมิติมายังราชชวงศ์หมิงซีในร่างของแม่นางพานไท่ฟู่และได้รับระบบยาวิเศษอัจฉริยะเข้า เดิมทีแม่นางพานไท่ฟู่ถูกพานเมี่ยวหลัวผู้เป็นน้องสาวต่างมารดารังแกมาเป็นเวลานาน พานเมี่ยวซวงต้องการแก้แค้น เธอเปลี่ยนแปลงและสวมรอยตัวละครเดิมที่ขี้ขลาด จัดการพ่อที่ชั่วร้าย และวางยาพิษแม่เลี้ยงของเธอ ท้ายที่สุดก็ได้ครองรักกับจวินจื้อเฉิน องค์ชายแห่งราชชวงศ์หมิงซี…Sassy girl time travel to the body of the eldest Miss Pan Taifu of the Mingxi Dynasty, and obtained the genius elixir. The original owner of the body had been bullied by her half-sister Pan Miaoluo for a long time. Pan Miaoshuang wanted to take revenge. She changed the original owner’s cowardly and deceptive character, tore up her evil father and poisoned her stepmother, and made Jun Zhichen, the prince of Mingxi Dynasty fall in love with her. (somehow she is the antidote for him) It’s funny and a no-brainer dramaSassy girl time travel to the body of the eldest Miss Pan Taifu of the Mingxi Dynasty, and obtained the genius elixir.Sassy girl time travel to the body of the eldest Miss Pan Taifu of the Mingxi Dynasty, and obtained the genius elixir.

My Poison Lover 2022 เกล็ดน้ำค้างในดวงใจ ซับไทย EP.1

My Poison Lover 2022 เกล็ดน้ำค้างในดวงใจ ซับไทย EP.2

My Poison Lover 2022 เกล็ดน้ำค้างในดวงใจ ซับไทย EP.3

My Poison Lover 2022 เกล็ดน้ำค้างในดวงใจ ซับไทย EP.4

My Poison Lover 2022 เกล็ดน้ำค้างในดวงใจ ซับไทย EP.5

My Poison Lover 2022 เกล็ดน้ำค้างในดวงใจ ซับไทย EP.6

My Poison Lover 2022 เกล็ดน้ำค้างในดวงใจ ซับไทย EP.7

My Poison Lover 2022 เกล็ดน้ำค้างในดวงใจ ซับไทย EP.8

My Poison Lover 2022 เกล็ดน้ำค้างในดวงใจ ซับไทย EP.9

My Poison Lover 2022 เกล็ดน้ำค้างในดวงใจ ซับไทย EP.10

My Poison Lover 2022 เกล็ดน้ำค้างในดวงใจ ซับไทย EP.11

My Poison Lover 2022 เกล็ดน้ำค้างในดวงใจ ซับไทย EP.12

My Poison Lover 2022 เกล็ดน้ำค้างในดวงใจ ซับไทย Ep.13

My Poison Lover 2022 เกล็ดน้ำค้างในดวงใจ ซับไทย Ep.14

My Poison Lover (2022) เกล็ดน้ำค้างในดวงใจ ซับไทย EP.15

My Poison Lover (2022) เกล็ดน้ำค้างในดวงใจ ซับไทย EP.16

My Poison Lover (2022) เกล็ดน้ำค้างในดวงใจ ซับไทย EP.17

My Poison Lover (2022) เกล็ดน้ำค้างในดวงใจ ซับไทย EP.18

My Poison Lover (2022) เกล็ดน้ำค้างในดวงใจ ซับไทย EP.19

My Poison Lover (2022) เกล็ดน้ำค้างในดวงใจ ซับไทย EP.20

My Poison Lover (2022) เกล็ดน้ำค้างในดวงใจ ซับไทย EP.21

My Poison Lover (2022) เกล็ดน้ำค้างในดวงใจ ซับไทย EP.22

คาสิโนออนไลน์ JOKER GAMING สล็อต ยิงปลา ยิงนก ชวนเพื่อนเล่นรับ 0.6% บาคาร่าออนไลน์ สมัครบาคาร่า เว็บบาคาร่า อันดับ 1