Ksubthai | อนิเมะพากย์ไทย

Song of Youth (2021) คีตาแห่งวสันต์ พากย์ไทย Ep.1-21

5 มกราคม 2565

Song of Youth (2021) คีตาแห่งวสันต์

Song of Youth (2021) คีตาแห่งวสันต์  เรื่องราวของ ผู้รับใช้คนแรกของราชวงศ์ซุนซุนฉลองวันเกิดของเธอ แขกในงานเลี้ยงใหญ่ของพระราชวังซันและเจ้าหน้าที่พลเรือนและทหารหลายร้อยคนมาฉลอง ซุนซุนได้เชิญสาวปี่สาวคนแรกในเมืองหลวงเป็นพิเศษเพื่อฉลองวันเกิดของเธอ

Song of Youth (2021) คีตาแห่งวสันต์ พากย์ไทย Ep.1
Song of Youth (2021) คีตาแห่งวสันต์ พากย์ไทย Ep.2
Song of Youth (2021) คีตาแห่งวสันต์ พากย์ไทย Ep.3
Song of Youth (2021) คีตาแห่งวสันต์ พากย์ไทย Ep.4
Song of Youth (2021) คีตาแห่งวสันต์ พากย์ไทย Ep.5
Song of Youth (2021) คีตาแห่งวสันต์ พากย์ไทย Ep.6
Song of Youth (2021) คีตาแห่งวสันต์ พากย์ไทย Ep.7
Song of Youth (2021) คีตาแห่งวสันต์ พากย์ไทย Ep.8
Song of Youth (2021) คีตาแห่งวสันต์ พากย์ไทย Ep.9
Song of Youth (2021) คีตาแห่งวสันต์ พากย์ไทย Ep.10
Song of Youth (2021) คีตาแห่งวสันต์ พากย์ไทย Ep.11
Song of Youth (2021) คีตาแห่งวสันต์ พากย์ไทย Ep.12
Song of Youth (2021) คีตาแห่งวสันต์ พากย์ไทย Ep.13
Song of Youth (2021) คีตาแห่งวสันต์ พากย์ไทย Ep.14
Song of Youth (2021) คีตาแห่งวสันต์ พากย์ไทย Ep.15
Song of Youth (2021) คีตาแห่งวสันต์ พากย์ไทย Ep.16
Song of Youth (2021) คีตาแห่งวสันต์ พากย์ไทย Ep.17
Song of Youth (2021) คีตาแห่งวสันต์ พากย์ไทย Ep.18
Song of Youth (2021) คีตาแห่งวสันต์ พากย์ไทย Ep.19
Song of Youth (2021) คีตาแห่งวสันต์ พากย์ไทย Ep.20